GDPR a ochrana osobních údajů

srp, 14 2023

Ochrana osobních údajů

Naše webová stránka Relaxační Masáže Umeni klade velký důraz na ochranu osobních a soukromých údajů našich klientů. Zavazujeme se chránit Vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Považujeme za důležité, abyste rozuměli, jaké osobní údaje shromažďujeme a jak jsou tyto údaje využívány a chráněny. Samozřejmostí je průhledné informování o právech, která Vám v této souvislosti náleží, a o možnostech, jak tato práva uplatnit.

V tomto dokumentu se dozvíte, jaké osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a co s nimi děláme. Prohlášení o ochraně osobních údajů je závazné pro všechny služby, které naše společnost nabízí na území České republiky. Bereme tuto zodpovědnost se vší vážností a proto je naše webová stránka navržena tak, aby respektovala a chránila Vaše právo na soukromí.

Proces shromažďování osobních údajů na našem webu je vždy spojen s vaším informovaným souhlasem. To znamená, že jakékoli osobní informace jsou poskytovány dobrovolně a s vědomím daného účelu jejich zpracování. V případě, že budete mít jakékoli dotazy nebo obavy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit přímo na našeho správce dat, který je zde k vaší dispozici. Kontakt na správce dat je Tomáš Pospíšil a dosáhnete ho na e-mailovou adresu [email protected].