Podmínky používání

srp, 14 2023

Úvod

Vítáme Vás na webové stránce umenirelaxovat.cz. Tato webová stránka je poskytována s cílem informovat veřejnost o relaxačních masážích a souvisejících službách. Před použitím našich služeb pečlivě přečtěte následující podmínky používání. Tyto podmínky definují právní rámec, ve kterém můžete využívat obsah a služby poskytované na umenirelaxovat.cz. Vstupem na web a jeho používáním vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, nejste oprávněni web používat. Ujištěním k přijetí těchto podmínek je také souhlas s právními předpisy ochrany osobních údajů, které jsou nedílnou součástí těchto podmínek.

Používání obsahu a autorská práva

Veškerý obsah na stránkách umenirelaxovat.cz, včetně textů, grafických prvků, log, fotografií a všech dalších materiálů, je chráněn autorským právem a právy duševního vlastnictví. Obsah je možné používat pouze pro osobní a nekomerční účely a je zakázáno jakékoli další kopírování, distribuce, vysílání nebo jakékoliv jiné využití obsahu bez předchozího písemného souhlasu vlastníka autorských práv. Při použití obsahu je nutné zachovat všechny označení o autorských právech a dalších právech duševního vlastnictví. Jakékoli porušení těchto práv může být postihováno podle platných zákonů.

Záruky a odpovědnost

Veškeré informace a služby na stránkách umenirelaxovat.cz jsou poskytovány na základě 'takové, jaké jsou'. Není poskytována žádná záruka, ať již výslovně uvedená nebo předpokládaná, včetně záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Nezaručujeme správnost, úplnost ani aktualnost informací poskytovaných na těchto stránkách. Nejsme odpovědni za žádné škody vzniklé v souvislosti s používáním či neschopností použít tuto webovou stránku, včetně ale bez omezení na ušlé zisky, nepřímé, následné, zvláštní nebo náhodné škody.

Osobní údaje a ochrana soukromí

Ochrana osobních údajů uživatelů naší webové stránky je pro nás důležitá. Veškeré osobní informace, které nám poskytnete, budou zpracovány v souladu s příslušnými právními normami ochrany osobních údajů. Vaše informace nebudou sdíleny s třetími stranami bez vašeho výslovného souhlasu. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů a o vašich právech, jakož i o využívání cookies, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Kontaktní údaje

Pro jakékoli otázky nebo návrhy týkající se podmínek používání můžete kontaktovat majitele webu na e-mailu: [email protected]. Majitel webové stránky: Tomáš Pospíšil, adresou Masarykova 2, 602 00 Brno, Česká republika. Žádáme uživatele, aby veškerou korespondenci ohledně těchto podmínek posílali výhradně na výše uvedený e-mail nebo adresu.