Zásady ochrany osobních údajů

srp, 14 2023

Úvod

Zásady ochrany osobních údajů na webové stránce Relaxační Masáže Umeni jsou klíčové pro ochranu a soukromí uživatelů navštěvujících naše webové stránky. Tato stránka vám poskytne podrobné informace o tom, jakým způsobem jsou sbírány, používány a chráněny vaše osobní údaje. Důraz klademe na transparentní a zodpovědný přístup ke zpracování jakýchkoli informací, které nám poskytnete. Naším záměrem je vás informovat o právech, která máte v souvislosti s ochranou osobních údajů, a o způsobech, jakými můžete tyto práva uplatnit. Na těchto stránkách se také dozvíte o bezpečnostních opatřeních, která aplikujeme pro ochranu vašich dat, a o procesu případného oznamování porušení bezpečnosti osobních údajů.